אל תרכשו לפני שתבדקו! תשובות לשאלות נפוצות ← כל מה שחייבים לדעת בתחום השקעות בפוליסות ביטוח חיים מארה"ב

במה שונה הפוליסה ב -ADR משאר ההשקעות הנפוצות בישראל?

המודל העסקי של חברת א.ד.ר. יזמות ופיננסים, מתבסס על ניסיון רב ועבודה מאומצת, לסינון הפוליסות המהימנות והאטרקטיביות ביותר למשקיע מתוך שלל פוליסות המוצעות למכירה בארה"ב.

כיצד יתכן השקעה עם פדיון גבוה?

המשקיע נוטל על עצמו התחייבות!

פוליסות הביטוח המנוהלות ב-ADR הן פוליסות נוחות ויציבות. רמת הסיכויים לפדיון גבוה תלויה באורך החיים של המבוטח.

הנוסחה המוצעת ב-א.ד.ר. כלכלה בטוחה בע"מ, היא השקעה חודשית של תשלומי הפוליסה ('פרמיות חודשיות'), זהו ההשקעה סולידית בהתאם לתנאי הפוליסה כפי שאלו מוצגים למשקיעים.

מדוע עדיף לרכוש פוליסות ביטוח חיים להשקעה באמצעות קבוצת רכישה?

הפרמיה החודשית המשולמת היא גבוהה מאוד וקשה לאדם אחד לעמוד בה לאורך זמן. לפיכך, ככל שתשלום הפרמיה מתחלק למספר רב יותר של משקיעים, יש סיכוי טוב יותר ליציבות הפוליסה לאורך שנים. מאחר ומדובר בפוליסות שיניבו מיליוני דולרים בפדיון הביטוח, יש רווח לכל הקבוצה (לכל אחד ביחס להשקעה.)

האם זה חוקי לסחור בפוליסות של אנשים אחרים?

בהחלט. מדובר בסחר חוקי ומקובל מאוד. בפרט לאור העובדה כי יש מקרים רבים בהם המבוטח מתקשה לשלם באופן סדיר את הפרמיה ולכן האופציה המועדפת מבחינתו, היא למכור את הפוליסה בצורה שתניב לו כסף תמורת ההשקעה שכבר הושקעה בפוליסה עד כה. אך יש לציין  כי למשקיעים דרך חברת א.ד.ר. כלכלה בטוחה בע"מ אין אפשרות לסחור ביחידות הנמכרות, והמשקיעים לא יהיו רשאים לסחור בזכויות הנובעות מפוליסת הביטוח או להעבירן לכל צד שלישי כלשהו כמפורט בהסכם ההשקעה. בנוסף, לרוכשי הפוליסה לא מוענקת שום זכות בפירוק החברה ולא מוענקת להם זכות הצבעה בחברה.

בנוסף יש לציין כי מכירת פוליסת הביטוח לחברה ולמשקיעים טעונה אישור של ה- PROVIDER וכי הפוליסה מפוקחת על ידי הפיקוח על הביטוח בארה"ב.

מה התהליך להצטרפות?

החברה מביאה לידי הרוכשים את כלל המידע הרלוונטי אודות כל פוליסת ביטוח שהרוכש מתעניין בו בטרם ביצוע הרכישה עצמה, לרבות ובפרט מעניקה אפשרות לעיין בפוליסה עצמה, בהתאם לכך, החברה אינה בעלת ידע עודף מהותי כלשהו אודות פוליסת ביטוח המוצעות לרוכשים קודם לביצוע הליך הרכישה.

בעת ההצטרפות, יידרש המשקיע לשלם דמי כניסה חד פעמיים  עבור פתיחת תיק, ודמי כניסה לפוליסה בהתאם לתנאי הפוליסה המוצעת. תשלומים אלו הם בעבור רכישת הפוליסה מידי המוכרים.

מכאן ואילך, משלם המשקיע את דמי ההשקעה החודשיים, לפי חלקו היחסי ברכישת הפוליסה.

כיצד אוכל לדעת שמדובר בהשקעה אמינה?

חברת 'א.ד.ר – יזמות ופיננסים' מנוהלת על ידי מומחי השקעות מהשורה הראשונה, משרד עו"ד משה רוט, היועץ המשפטי של ADR, וע"י עו"ד ג'וזף ליכטר מארה"ב, ומפוקחת כל חודש ע"י חברת טרקלייף בארה"ב, .הכסף מועבר לחשבון נאמנות, מהמשרדים הגדולים והמובילים בישראל.

איך אוכל להיות בטוח שהכסף באמת הולך לחברה בחו"ל, להשקעה הנכונה ולא נבלע או נופל באיזשהו מקום בדרך?

תהליך העברת התשלומים לחברות הביטוח בארה"ב הוא קוהרנטי ומועבר בצינורות בטוחים.

כספי המשקיעים מועברים לחשבון נאמנות, מהחשבון הזה יועברו התשלומים החודשיים אל חברה אמריקנית, דרכה מועברים כספי הפרמיות אל חברת הביטוח.

עו"ד החברה (עו"ד משה רוט) מקבל ייפוי כוח מכל אחד מחברי קבוצת הרכישה לייצג את אינטרסים שלהם בחברה האמריקנית .

במות המבוטח, יועבר הכסף של פדיון הפוליסה אל בעלי המניות בפוליסה לכל אחד לפי חלקו היחסי באמצעות עו"ד.