ADR יזמות ופיננסים מציגים:

השקעה ייחודית

בפוליסות ביטוח חיים מארה״ב:
ההשקעה היחידה בשוק ההשקעות בה הסכום שמקבלים בסוף התקופה ידוע וקבוע מראש

פוליסות ביטוח חיים בארה"ב, מה זה בדיוק?

בארה״ב כל אדם המחזיק בפוליסת ביטוח חיים, יקבלו יורשיו לאחר מותו את סכום הפוליסה המלא, ללא קשר לגילו או למצבו הבריאותי. לרוב מדובר בסכומים גדולים במליוני דולרים. לשם כך נדרש בעל הפוליסה לשלם בכל חודש פרמיית ביטוח בגובה אלפי דולרים.

מסחר בפוליסות, איך זה קורה?

במידה והמבוטח לא יכול לשלם את הפרמייה החודשית הגבוהה, (לרוב מדובר באלפי דולרים לחודש) החוק בארה״ב מאפשר לו למכור את זכויותיו בפוליסה לצד ג׳ שימשיך לשלם את הפרמיה עד מותו ויקבל בסוף התקופה את הפדיון המלא.

השקעה
סולידית

המסחר בפוליסות הביטוח פועל במסגרת ברורה של פדיון ידוע מראש ונחשב כמסלול סולידי. המסחר כולו סובב סביב שאלת משך ההשקעה, סוג הפוליסה ושיעור תוחלת החיים.

למה דווקא
ADR?

אחריות ומקצועית הם אבני היסוד של החברה. הלקוחות מקבלים את הכוונון המושלם להשקעה נבונה ואטרקטיבית בהתאם ליכולתם. דרכנו אפשר לחשב נכון את העתיד, לראות את ההווה, ולהפוך הזדמנות לרווח.