השקעה קבוצתית בביטוחי חיים – כל היתרונות

שוק המסחר בפוליסות ביטוח מגלגל מיליארדי דולרים בשנה. השקעה בפוליסות ביטוח חיים בשוק המשני מוכרת ע"י הרשות לניירות ערך בארה"ב, ומושכת לא רק משקיעים בודדים אלא קרנות השקעה גדולות בעולם. המסחר הבינלאומי בתחום מתמקד בעיקר בשוק האמריקאי, בו הפוליסות הן על סכומים גבוהים במיוחד ועשויות לספק פדיון גבוה בהתאם לתנאי הפוליסה .

ישנן לא מעט קרנות השקעה המתמחות בתחום ביטוחי החיים, אבל מבחינת המשקיע היחיד ישנם לא מעט קשיים ואתגרים בדרך להשקעה בביטוחי חיים. ראשית, ההשקעה דורשת לא מעט מחקר והכרה מעמיקה של השוק, כדי לבחור פוליסות איכותיות שמציעות פדיון גבוה שנית, העובדה שמדובר בפוליסות על סכומים גבוהים מאד, מחייבת תשלום פרמיה חודשית גבוהה לחברת הביטוח, כאשר כל פיגור בתשלום החודשי עלול לעלות באבדן ההשקעה כולה.

כדי לפתור את האתגרים הללו ולספק למשקיעים ולחוסכים את האפשרות להיחשף לענף הרווחי של פוליסות ביטוח חיים, פיתחה חברת ADR  מודל השקעה קבוצתי ייחודי הפותח בפני כל משקיע את האפשרות לרכוש חלק בפוליסת ביטוח חיים בעל פדיון גבוה.

חברת ADR, הפועלת הן בישראל והן בארה"ב בה מתנהל המסחר בפוליסות, מארגנת ומנהלת קבוצות רוכשים של ביטוחי חיים. החברה מאגדת משקיעים לקנייה משותפת של פוליסות ביטוח ממבוטחים מבוגרים שאינם יכולים להמשיך לשלם מידי חודש את פרמיות הביטוח הגבוהות ומעוניינים למכור את הפוליסה.

המודל של קבוצת משקיעים מאפשר לחברת ADR לאתר עבור המשקיע פוליסות ביטוח אטרקטיביות (לאחר ניתוח הפוליסות), ניהול המגעים מול המבוטחים המוכרים אותן ומול חברות הביטוח, ליווי התהליך כולו מבחינה פיננסית ומשפטית, ולאחר מכן טיפול בפוליסה עבור המשקיעים לאורך כל תקופת ההשקעה עד לפדיון כספי הביטוח וחלוקת הרווחים למשקיעים. לפני החלטת ההשקעה, המשקיעים מקבלים את תנאי הפוליסה וכל יתר הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה. בחברת ADR, כספי המשקיעים מופקדים בחשבון נאמנות, דרכו הם מקבלים את הזכות על חלקם בפוליסה. .