רכישת זכויות עתידיות למימוש פוליסות ביטוחי חיים

LIFE SETTLEMENTS – הינה השקעה בפוליסת ביטוח חיים פעילה שבעליה אינם יכולים להתמודד עם תשלום פרמיית הביטוח, (שיעור התשלום החודשי), וברצונם למכור את זכויות הפוליסה למשקיע חיצוני שיעמוד בתשלום הפרמיות תמורת סכום שייקבע. סכום המכירה נמוך יותר מסכום התשלום שתעניק הפוליסה למחזיק ברגע המימוש.

מה היא פוליסת ביטוח חיים?

פוליסת ביטוח חיים היא הסכם ביטוח בין חברת ביטוח למבוטח, המקנה הטבה כספית במקרה של מוות המבוטח.

בפוליסה לביטוח חיים יכול המבוטח למנות מוטבים למקרה מוות, והוא רשאי למנות כמוטב כל אדם בו יבחר. במקרה מוות של המבוטח יהיו המוטבים זכאים לסכום הביטוח בכיסוי הביטוחי. בתמורה לביטוח משלם המבוטח פרמיה חודשית- תשלום חודשי המשולם בתמורה לחברת הביטוח עד מקרה המוות.

רוב המבוטחים בארה"ב מבוטחים בסכומים של מליוני דולרים

ביטוחי החיים בארה"ב הם ביטוחים פרטיים בסכומי כסף גדולים מאוד. בית המחוקקים בארה"ב הכיר בביטוחי החיים כאחד מהכלים החשובים ביותר להבטיח משפחות ושארים. ואכן, בארה"ב מקובלת רכישת פוליסות כיוזמה של הורים לדאוג לילדיהם בתקופה שלאחר מותם ולהותיר בידיהם סכום כסף גדול כהבטחה לעתידם הכלכלי, או כצעד איכותי לקבלת פטור ממיסוי כאשר דמי הפוליסה יגיעו ליורשים ללא חיובי מס והון מיותרים. אפיק זה הפך לפופולארי ולערוץ מסחר דומיננטי ביותר.

מה הרווח של חברת הביטוח בביטוחי חיים?

חברות הביטוח רואות בכסף זה כקרן השקעה. הכסף מתורגם באופן מיידי להשקעות ענק, ולרוב עד למימוש פדיון הפוליסה – קרן ההשקעה כבר החזירה את עצמה ואולי אף הוכפלה או שולשה.

ההיגיון הכלכלי של המסחר בפוליסות הינו פשוט על פי עקרונות הביטוח: חברת הביטוח מחשבת את הסיכויים לאפשרות שמקרה שאותו היא מבטחת אכן יארע ותמורת סכום מסוים מבטחת כנגדו. חברת הביטוח נוטלת תשלומים לאורך השנים, בידיעה שבסופו של דבר תצטרך לשלם למבוטח.

חברות הביטוח מוכנות ליטול על עצמן את סיכון המימון בכדי ליהנות מתזרים מזומנים של הכנסות קבועות המסתכמות ברבבות פוליסות המשולמות מדי חודש.
בנוסף, במקרה של פוליסה שהתשלום עליה הופסק, מדובר ברווח נקי עבור חברת הביטוח, כיוון שעל פי ההסכם מול המבוטח, הפסקת תשלום הפרמיה משמעותה הפסקת הפוליסה ואובדן כל כספי התשלום רטרואקטיבית. הכסף נותר כמובן בידי חברת הביטוח שלא תצטרך לשלם כלום למבוטח בתמורה להשקעה לאורך השנים.

מדוע שווה למבוטחים למכור את זכויותיהם בפוליסה?

הסיבה למכירה, היא העובדה כי הפסקת התשלום תביא לאובדן ההשקעה הכספית האדירה שהשקיעו בתשלום הפוליסה לאורך שנים. האפשרויות העומדות בפניהם הן הפסד כל הכסף שהושקע עד כה, או אפשרות אחרת ומועדפת: מכירת הפוליסה בסכום נאה כאשר מימוש הפוליסה תהיה של היורשים החדשים – המשקיעים.
לאחר המכירה – ברגע בו האדם שהפוליסה קרויה על שמו, מסיים את חייו והפוליסה מגיעה לידי מימוש, מקבלים בעלי הפוליסה העכשוויים את סכום פדיון הפוליסה המסתכם בסכומים אדירים ומועברים לידיהם כבעלים חוקיים לכל דבר ועניין.