מה היא פוליסת ביטוח חיים?

פוליסת ביטוח חיים היא הסכם התקשרות בין חברת ביטוח לבין מבוטח, המגדירה את התחייבות חברת הביטוח לשלם פיצוי כספי למוטבים בגין מות המבוטח בכל מקרה מוות טבעי או מוות מתאונה, בכל גיל שהוא בהתאם להסכם.

רוב המבוטחים בארה"ב מבוטחים בסכומים של מליוני דולרים

ביטוחי החיים בארה"ב הם ביטוחים פרטיים בסכומי כסף גדולים מאד. בית המחוקקים בארה"ב הכיר בביטוחי החיים כאחד מהכלים החשובים ביותר להבטיח משפחות ושארים. ואכן, בארה"ב מקובלת רכישת פוליסות כיוזמה של הורים לדאוג לילדיהם בתקופה שלאחר מותם ולהותיר בידיהם סכום כסף גדול כהבטחה לעתידם הכלכלי, או כצעד איכותי לקבלת פטור ממיסוי כאשר דמי הפוליסה יגיעו ליורשים ללא חיובי מס והון מיותרים. אפיק זה הפך לפופולארי ולערוץ מסחר דומיננטי ביותר.