השקעה בביטוח חיים – לא מה שחשבתם

השקעה בביטוח חיים – לא מה שחשבתם

כשמדברים על ביטוח חיים בישראל, מתכוונים לביטוח המוצמד לכל חיסכון פנסיוני של עובד שכיר, ונועד להגן על העובד ועל בני משפחתו במקרה אסון המסתיים באבדן כושר ההשתכרות או חלילה במוות. מרבית המבוטחים בישראל, מפסיקים לשלם על ביטוח חיים כאשר הם יוצאים לפנסיה ועוזבים את שוק העבודה.

אבל כשמדברים על ביטוח חיים בארה"ב, מתכוונים למוצר שונה לחלוטין. "ארה"ב היא מהמדינות היחידות בעולם, בהן פוליסות ביטוח חיים מהוות מוצר פיננסי הנחשב לאפיק השקעה מוכר ופופולרי, בו מתקיים מסחר מוסדר ומפוקח בין מבוטחים למשקיעים", מסבירים לנו בחברת ADR, המשווקת פוליסות ביטוח חיים להשקעה לטווח ארוך.

כדי להבין כיצד פועל המסחר בביטוחי חיים בארה"ב, וכיצד הוא מאפשר למשקיע החי בישראל להשיא את ילדיו בכבוד, צריך אפוא להפנים שביטוח חיים בארה"ב הוא מוצר שונה בעל מאפיינים שונים בהשוואה למקבילו הישראלי.

פוליסות ביטוח חיים בארה"ב נרכשות בידי מבוטחים מבוססים, לטווח של שנים רבות, מתוך כוונה להותיר ליורשיהם סכום גבוה מאד כירושה לאחר פטירת המבוטח. במקרים רבים, מבוטחים ששילמו במשך עשרות שנים על פוליסת ביטוח חיים, נקלעים לקשיים ומתקשים לעמוד בתשלום החודשי עבור הפוליסה. במצב הזה עומדות בפניהם שתי אפשרויות: להפסיק לשלם ולהפסיד עשרות שנים של תשלומים חודשיים, או למכור את הפוליסה לצד שלישי במחיר מופחת, וכך לקבל תמורה מסוימת על ההשקעה.

כאמור, המסחר בפוליסות ביטוח חיים הנמכרות לצד שלישי הוא ייחודי לארה"ב, והוא מספק פתרון הן למבוטחים, והן למשקיעים שיכולים להיחשף לאפיק השקעה יציב, שאינו חשוף לתנודות בשווקים. עם זאת, כדי להבטיח שביצעתם את ההשקעה הנכונה יש לוודא שתנאי הפוליסה אותה רכשתם מבטיחים תמורה נאה עם ההשקעה. המודל הייחודי של ADR, מתמקד בפוליסות עם סיכויי פדיון גבוה, זאת בזכות היכרות מעמיקה עם השוק וניתוח מקצועי של המוצרים הפיננסיים.