1

איתור פוליסה
סוכני החברה בחו"ל מאתרים פוליסות ביטוח חיים ממבוטחים מבוגרים תושבי ארה"ב, שאינם יכולים להמשיך לשלם את הפרמיות החודשיות עבור הביטוח. הפסקת תשלום משמעותה איבוד ההשקעה רטרואקטיבית. הברירה היחידה שלהם היא למכור את הפוליסה לאדם או לגוף היכול לעמוד בתשלומי הפרמיה החודשית ובכך להציל את התשלומים שכבר הושקעו בפוליסה

2

משא ומתן ותנאי תשלום
חברת א.ד.ר כלכלה בטוחה בע"מ מנהלת משא ומתן עם מבוטחים אלו לגבי רכישת הפוליסה ותנאי התשלום, במטרה לשלם מחיר אופטימלי ולהגיע לרכישה כדאית ומשתלמת עבור המשקיעים

3

איגוד קבוצת משקיעים לרכישה

החברה מביאה לידי הרוכשים את כלל המידע הרלוונטי אודות כל פוליסת ביטוח שהרוכש מתעניין בו בטרם ביצוע הרכישה עצמה, לרבות ובפרט מעניקה אפשרות לעיין בפוליסה עצמה. החברה מנהלת את קבוצת המשקיעים שהתגבשה לרכישת הפוליסה על ידי קניית יחידות רכישה. חברי הקבוצה הינם הבעלים החדשים וממשיכים לשלם מידי חודש את פרמיות הביטוח. חברי הקבוצה מחויבים בהעברת התשלום החודשי בכדי להגיע לשלב מימוש הפוליסה והזכייה בפועל

4

רישום הפוליסה על שם מוטבי הקבוצה החדשים ופתיחת חברת LLC דרכה יבוצעו תהליכי תשלומים
הצוות המשפטי של החברה מקבל ייפוי כוח מחברי קבוצת המשקיעים לייצג את האינטרסים שלהם בחברת LLC – Limited Liability Company, (מקבילה אמריקנית לחברה בע"מ). כספי הפרמיה החודשית עוברים מעו"ד הנאמן בישראל, אל חברת ה LLC ודרכה אל חברת הביטוח.

5

רכישת הפוליסה
החברה רוכשת את הפוליסה עבור הקבוצה, בליווי משפטי הדוק ופיקוח מקצועי המבטיח רישום ברור ומעוגן בכל ההליכים כחוק. והיות וברוב המקומות בארה"ב מכירת פוליסת הביטוח לחברה ולמשקיעים טעונה אישור של ה- PROVIDER וכי הפוליסה מפוקחת על ידי הפיקוח על הביטוח בארה"ב, לכן החברה תמיד לוקחת את שירותי ה-PROVIDER

6

כספי ההשקעה בחשבון נאמנות
מתוך שקיפות מוחלטת כספי המשקיעים מועברים לחשבון נאמנות, המופקדים על העברת הכסף לחברת הביטוח, במטרה לשמור על כל סכומי ההשקעה וניהולן באופן ראוי ובלתי תלוי, בהתאם לחוזים ולהנחיות המשפטיות.

7

מקרה מוות ביטוחי- סכום דמי הפוליסה מועבר לחברת LLC
במות המבוטח, יועברו כספי פדיון הפוליסה אל חברת ה-LLC וממנה אל בעלי יחידות הרכישה, לכל אחד לפי חלקו היחסי, באמצעות עורך דין. החלוקה למשקיעים והחלק בו הם מחזיקים בפוליסה.