מה היא פוליסת ביטוח חיים?

אחת ההפתעות המרתקות של העולם הכלכלי המודרני, היא ההשקעה באפיקים יצירתיים כמו יזמות פיתוח עסקי, תכניות טכנולוגיות ועוד. אולם ללא כל ספק, אחת ההפתעות הדרמטיות היא זירת ההשקעה בפוליסות ביטוח, או בשמה הבינלאומי: Life Settlements.

זירת המסחר בפוליסות שהתפתחה בארה"ב הפכה לזירת מסחר בינלאומית ברורה ומחושבת, ההופכת פוליסות ביטוח בדרגות סיכון שונות – לכסף ממשי למשקיעים. בארה"ב בה הביטוח הפרטי פופולארי במיוחד ומקיף את מרבית האזרחים, מדובר בעתודה פיננסית המגיעה במרבית המקרים למליוני שקלים ויותר.

החוק הפדרלי המאפשר את העברת הבעלות על הפוליסה בהליך מכירה פשוט, פתח בפני העולם אפיק מסחר מפתיע במיוחד, היוצר ממשק בטוח של המשקיע הפרטי מול מעצמות הביטוח הבינלאומיות המכירות בו כבעלים למימוש הפוליסה העתידית. וכך, במקום השקעות מסוכנות בבועות נדל"ן או בהימורי מניות, הפך אפיק מסחר זה לערוץ בטוח ויציב שכללי המסחר בו ברורים ושקופים לכל אורך הדרך, כאשר שם המשחק הוא סכום ההשקעה, טווח ההשקעה וסכום פדיון הפוליסה.

השקעה סולידית

הסיכון בשווקי ההשקעות נובע מהתשואה הנומינאלית התלויה במבנה השוק, מצב המשק, יכולת פירעון, שווי מטבע, שאלות רגולציה, יציבות ביטחונית, יכולת פירעון ממשלתית, יציבות שלטונית, וכמובן הלימה ברורה בין ביקוש להיצע.

כך לדוגמא, בשוק הנדל"ן, ערך הקרקע מושפע באופן מיידי ביכולת המעשית לתרגם את עתודת הקרקע לייעודה התכנוני באופן מהיר, ברמת הביקושים, בשאלת מספר העתודות הקיימות באזור וביכולת המשקיעים לעמוד ברמת המחירים הצפויה, ברמת המיסוי והליכי הרגולציה, ומכאן לשאלות טכניות של עלויות תקורת אתר, מדד תשומות בנייה ועוד.

שוק ההון מושפע באופן מובהק ממצבה של הכלכלה הבינלאומית, מיכולת הפירעון הרשמית של המדינות השונות ובראשן ארה"ב, מהמצב הביטחוני הבינלאומי, משווקי הנדל"ן, הנפט ועולם ההיי-טק, כאשר תנודתיות חדה מדד מניות התעשייה, סוחף אחריו מיליארדי משקיעים למערבולת קשה לחיזוי.

מסחר בפוליסות ביטוח

קניה של פוליסת ביטוח – Life Settlements  על פי העיקרון הפשוט לפיו בעל פוליסת ביטוח חיים פעילה שאינו יכול יותר לשלם את הפרמיות (שיעור התשלום החודשי) הביטוחיות, מוכר את זכויות הפוליסה למשקיע, תמורת סכום קבוע מראש, שהוא בדרך כלל נמוך יותר מסכום התשלום שתעניק הפוליסה למחזיק ברגע המימוש.

הסכום שמשולם עבור קניית הפוליסה משתנה תוך התחשבות בתנאי הפוליסה, בתוחלת החיים ובמצב הבריאותי של המבוטח. כאשר פוליסה של אדם מבוגר בשליש האחרון לחיו נחשבת להשקעה קצרת מועד ובשל כך שיעור ההשקעה גדול יותר, בעוד השקעה בפוליסות 'צעירות' נחשבת להשקעה ארוכת טווח ששיעור ההשקעה בה נמוך באופן יחסי.