עושים עסקים: כמה אני משקיע וכמה אני מרוויח?

החברה שמה דגש על פרמטרים חשובים כגון: מצבו הבריאותי של המבוטח, סכום התשלום ליורשי המבוטח, מועד התשלום ליורשים ומשך התקופה שעברה מאז תחילת תשלום הפוליסה.

כל פוליסה מתחלקת ליחידות רכישה

החברה מחלקת כל פוליסה ליחידות רכישה, וחותרת להכללת כ-30 שותפים לכל פוליסה.

תהליך הצטרפות והשקעה ב ADR

החברה מביאה לידי הרוכשים את כלל המידע הרלוונטי אודות כל פוליסת ביטוח שהרוכש מתעניין בו בטרם ביצוע הרכישה עצמה, לרבות ובפרט מעניקה אפשרות לעיין בפוליסה עצמה.

תשלומים חד פעמיים בהצטרפות לכל פוליסה:

  1. המשקיע יחויב בעלות חד פעמית  ליחידה, (משתנה בהתאם להוצאות בדיקת הפוליסה) לצורך בדיקת חוקיות ואמיתות הפוליסה ע"י Life Settlements Provider עריכת חישובים אקטואריים והעברת בעלות הפוליסה ע"י עו"ד בצורה חוקית.
  2. לצורך קניית הפוליסה מהבעלים, נדרש כל משקיע לשלם סכום דולארי כלשהו, בכפוף לתנאי הפוליסה כפי שיוגדרו, ובהתאם לשווי ועליות הפוליסה התשלום עבור דמי רכישה שמקבל בעל הפוליסה ברכישת הפוליסה.

תשלומים קבועים מידי חודש:

  1. עלות הפרמיות החודשיות (התשלום החודשי) בהתאם למספר יחידות הרכישה אותן רכש. יגבה לחשבון הנאמנות.
  2. דמי ניהול חודשיים  8$  ללווי שוטף. ניתן להסדיר בתשלום שנתי מראש, או בהו"ק.