עושים עסקים: כמה אני משקיע וכמה אני מרוויח?

כפי שצוין לעיל, החברה מציעה מגוון רחב של פוליסות כאשר המשותף לכולן הוא רמת ביטחון גבוהה.

החברה שמה דגש על פרמטרים חשובים כגון: מצבו הבריאותי של המבוטח, סכום התשלום ליורשי המבוטח, מועד התשלום ליורשים ומשך התקופה שעברה מאז תחילת תשלום הפוליסה.

כל פוליסה מתחלקת ליחידות רכישה

החברה מחלקת כל פוליסה ליחידות רכישה, וחותרת להכללת כ-30 שותפים לכל פוליסה.

תהליך הצטרפות והשקעה ב ADR

החברה מביאה לידי הרוכשים את כלל המידע הרלוונטי אודות כל פוליסת ביטוח שהרוכש מתעניין בו בטרם ביצוע הרכישה עצמה, לרבות ובפרט מעניקה אפשרות לעיין בפוליסה עצמה.

כחלק מתהליך הצטרפות לחברה, יחויב המשקיע בהוצאה חד פעמית של פתיחת תיק השקעות בסך: 3,750 ₪. התשלום מגלם הוצאות ליווי משפטי, פתיחת תיק אצל עו"ד, טיפול תיק אצל עו"ד נאמן, מתן ייפויי כוח, ועוד. התשלום מהווה פתיחת תיק השקעות כולל בADR ועל כן בהצטרפות לפוליסות אחרות, לא יחויב המשקיע בתשלום זה שוב.

תשלומים חד פעמיים בהצטרפות לכל פוליסה:

  1. המשקיע יחויב בעלות חד פעמית בסה"כ בין 1900 ₪ ליחידה, (משתנה בהתאם להוצאות בדיקת הפוליסה) לצורך בדיקת חוקיות ואמיתות הפוליסה ע"י Life Settlements Provider עריכת חישובים אקטואריים והעברת בעלות הפוליסה ע"י עו"ד בצורה חוקית.
  2. לצורך קניית הפוליסה מהבעלים, נדרש כל משקיע לשלם סכום דולארי כלשהו, בכפוף לתנאי הפוליסה כפי שיוגדרו, ובהתאם לשווי ועליות הפוליסה התשלום עבור דמי רכישה שמקבל בעל הפוליסה ברכישת הפוליסה.

תשלומים קבועים מידי חודש:

  1. עלות הפרמיות החודשיות (התשלום החודשי) בהתאם למספר יחידות הרכישה אותן רכש. יגבה לחשבון הנאמנות של עו"ד מולכו שמרון פרסקי ושות'.
  2. דמי ניהול חודשיים  8$  ללווי שוטף. ניתן להסדיר בתשלום שנתי מראש, או בהו"ק.